Polski   English   Russian    Ukrainian

Historia

Kancelaria Patentowa "Dr Andrzej Au & Co." powstała w 1990 r. jako sukcesorka dawnego biura  rzecznika patentowego dr. Andrzeja Au (1911-2002), który zgodził się zostać jej patronem, współzałożycielem i wspólnikiem.

 

Z kolei dr Andrzej Au był kontynuatorem    działalności  zawodowej dr. inż. Mariana Kryzana, rzecznika patentowego przed Kaiserliches und Königliches Patentamt w Berlinie (1905 r.), a następnie pierwszego Prezesa Polskiego Urzędu Patentowego (1919-1920r.), oraz jego następcy inż. Feliksa Winnickiego.

 

 

Tak więc nasza Kancelaria jest kontynuatorem już ponad stuletniej tradycji w zakresie prowadzenia spraw z dziedziny ochrony własności przemy-słowej.

 

Oprócz ś.p. dr. Andrzeja  Au, współzałożycielami naszej Kancelarii byli także następujący rzecznicy patentowi:

mgr inż.Jerzy Łuczak;
mgr inż. Marek Passowicz;
ś.p. inż. Mirosław Szykuła;
ś.p. mgr  Krzysztof Twardowski;
mgr inż. Anna Wachowiak.

 

Obecnie spółkę prowadzą wspólnicy:
Marek Passowicz,
Anna Wachowiak

 


Design by SG24 2009