Polski   English   Russian    Ukrainian

Services

 

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej, w skład których wchodzą między innymi:

 • Uzyskiwanie praw ochronnych na znaki towarowe przed UP RP
 • Rejestracja znaków towarowych w trybie miedzynarodowym poprzez Porozumienie Madryckie
 • Rejestracja wspólnotowego znaku towarowego (Community Trade Mark)
 • Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego na terenie RP, UE i innych państw
 • Uzyskiwanie praw z rejestracji wzorów przemysłowych krajowych i wspólnotowych
 • Uzyskiwanie praw ochronnych na wzór użytkowy
 • Uzyskiwanie patentów polskich na wynalazki przed UP RP
 • Uzyskiwanie patentów europejskich przed EPO
 • Uzyskiwanie patentów w trybie zgłoszenia międzynarodowego PCT
 • Ochrona topografii układów scalonych, oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia
 • Przygotowywanie umów z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej
 • Przygotowywanie opinii i ekspertyz z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej

Design by SG24 2009