Polski   English   Russian    Ukrainian

Contact

"Dr. Andrzej Au & Co." s.c.            Rzecznicy Patentowi

 

ul. Mielżyńskiego 27/29                         61-725 Poznań, Poland

 

Postal address:

P.O. Box 85                                           60-967 Poznań 9, Poland

 

 

Phone: + 48 61 851 74 44

             + 48 61 855 19 83


Fax:      + 48 61 852 22 63

 

E-mail address: aupatent@aupat.com.pl

 

Marek Passowicz mpassowicz@aupat.com.pl

 

Anna Wachowiak awachowiak@aupat.com.pl

 

 

 

www.aupat.com.pl

 

VAT: PL7780102279

                

  

 

Design by SG24 2009