Polski   English   Russian    Ukrainian

Контакт
 
 

"Dr. Andrzej Au & Co." s.c. 

Rzecznicy Patentowi

ul. Mielżyńskiego 27/29

61-725 Poznań

 

Адрес для корреспонденции:

P.O. Box 85

60-967

Poznań9                                               

 

Телефон: 

                

               

 

Fax: + 48 61 852 22 63

 

E-mail: aupatent@aupat.com.pl

 

 

Marek Passowicz 

mpassowicz@aupat.com.pl

 

Anna Wachowiak 

awachowiak@aupat.com.pl

 

 

 

www.aupat.com.pl

 

 

 

ИНН: 778-01-02-279       REGON: 630828725

 

Design by SG24 2009