Polski   English   Russian    Ukrainian

Witamy na stronach Kancelarii Dr Andrzej Au & Co.

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie spraw związanych z ochroną prawną wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

 

Występujemy także przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących naruszeń praw wyłącznych, pośredniczymy w zawieraniu umów licencyjnych, a także w obrocie prawami wyłącznymi (cesje praw).

 

Podejmujemy się prowadzenia spraw zarówno przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, jak również w trybie postępowania międzynarodowego PCT, a także przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium i zagranicznymi urzędami patentowymi.

 

Na zlecenie naszych klientów przeprowadzamy ekspertyzy i wydajemy opinie z zakresu ochrony własności przemysłowej, wykonujemy badania stanu techniki, badania zdolności i czystości patentowej lub rejestrowej przedmiotów ochrony własności przemysłowej w kraju i za granicą.

 


Design by SG24 2009