Polski   English   Russian    Ukrainian

Dane kontaktowe

"Dr. Andrzej Au & Co." s.c.                                       Rzecznicy Patentowi

ul. Mielżyńskiego 27/29

61-725 Poznań

 

Adres do korespondencji:

P.O. Box 85

60-967 Poznań 9                                              

 

Telefony:  + 48 61 851 74 44

                 + 48 61 855 19 83

               

 

Fax: + 48 61 852 22 63

 

E-mail: aupatent@aupat.com.pl

 

 

Marek Passowicz                                 mpassowicz@aupat.com.pl

 

Anna Wachowiak                               awachowiak@aupat.com.pl

 

 

 

www.aupat.com.pl

 

 

 

NIP: 778-01-02-279       REGON: 630828725

 

 

 

Design by SG24 2009